MUDr. Renata Pásková

Dosažené vzdělání a atestace:

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Atestace z dermatovenerologie I. stupně

Atestace z dermatovenerologie II. stupně

Lékařská specializace:

Dermatovenerelogie

Licence ČLK pro výkon samostatné lékařské praxe v oboru dermatovenerologie

Licence pro výkon vedoucího lékaře – přimáře zdravotnického zařízení pro obor dermatovenerologie

Diplom celoživostního vždělávání

Členství v odborných společnostech:

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně

Společnost korektivní dermatologie a kosmetiky

Člen předsednictva - společnosti korektivní dermatologie a kosmetiky

Česká lékařská komora

Člen revizní komise České lékařské komory

Člen EADV

Člen Sdružení ambulantních dermatovenerelogů

Člen České akademie dermatovnerelogie


© Copyright 2019
LÉKAŘSKÉ CENTRUM KŮŽE A KOSMETIKY s.r.o.